zw-logo_xl
Sommige zaken kunt u beter maar goed geregeld hebben.
index_slide

Nieuws en Informatie


 

Liquidatieverliesverrekening

27-06-19

Door de werking van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting zijn winsten van een dochtermaatschappij niet ook bij de moedermaatschappij belast. Verliezen van de dochtermaatschappij zijn niet verrekenbaar bij de moedermaatschappij. De…

Lees meer.. 

Start consultatie vervanging fiscale eenheid vennootschapsbelasting

27-06-19

De huidige regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting staat op de nominatie om te worden vervangen door een andere groepsregeling. Aanleiding daartoe is jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU. Deze jurisprudentie heeft al…

Lees meer.. 

Kosten verbouwing woning dga niet zakelijk

27-06-19

Een bv nam de kosten van verbouwing van het woonhuis van haar dga voor haar rekening. Volgens de bv had de verbouwing een zakelijk karakter, omdat de woning als kantoorpand gebruikt zou worden. Volgens de Belastingdienst ging het om de verbouwing van…

Lees meer.. 

Herstel arbeidsovereenkomst

27-06-19

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens bedrijfseconomische omstandigheden als het UWV de toestemming tot opzegging van de arbeidsovereenkomst heeft geweigerd. De…

Lees meer.. 

Herziening omzetbelasting opfokkosten

27-06-19

Ondernemers hebben recht op aftrek van omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening is gebracht voor leveringen en diensten die worden gebruikt voor belaste prestaties. Het recht op aftrek ontstaat in het tijdvak waarin de belasting in…

Lees meer.. 

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging AOW-leeftijd aan

21-06-19

De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid het wetsvoorstel temporisering verhoging van de AOW-leeftijd aangenomen. 128 van de 150 kamerleden hebben voor het wetsvoorstel gestemd. De temporisering van de AOW-leeftijd is onderdeel van het onlangs…

Lees meer.. 

Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd

20-06-19

In vervolg op het onlangs gesloten principeakkoord betreffende de pensioenen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd bij de Tweede Kamer ingediend. De voorgenomen verlaging van de…

Lees meer.. 

Tweede Kamer wil eerlijke winstbelasting voor multinationals

20-06-19

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt om een commissie in te stellen die moet adviseren over eerlijke winstbelasting voor multinationals. Op dit moment betalen multinationals met een Nederlands hoofdkantoor vaak…

Lees meer..
Contactgegevens