zw-logo_xl
Sommige zaken kunt u beter maar goed geregeld hebben.
index_slide

Nieuws en Informatie


 

Subsidiepot elektrische auto voor 2022 is leeg

18-08-22

Voor de aanschaf of lease door particulieren van een elektrische personenauto kan subsidie worden verkregen. De staatssecretaris van I en W heeft bekendgemaakt dat het subsidieplafond voor 2022 is bereikt. Dat geldt zowel voor de subsidie voor nieuwe…

Lees meer.. 

Aanslag forensenbelasting vernietigd

18-08-22

Een van de belastingen die gemeenten mogen heffen is de forensenbelasting. Dat is een belasting, die wordt geheven van mensen die in de gemeente de beschikking hebben over een gemeubileerde woning gedurende meer dan 90 dagen in een kalenderjaar en…

Lees meer.. 

Naheffing parkeerbelasting op basis dagtarief vernietigd

18-08-22

Op grond van de Gemeentewet wordt een naheffingsaanslag parkeerbelasting berekend over een parkeerduur van een uur. Er geldt een uitzondering voor het geval aannemelijk is dat het voertuig langer dan een uur zonder betaling geparkeerd heeft…

Lees meer.. 

Verjaring loonvordering

18-08-22

Omdat een werknemer gedwongen werd opgenomen in een kliniek voor verslavingszorg, staakte de werkgever de loonbetaling. De werkgever was van mening dat de arbeidsovereenkomst tot een einde was gekomen. De werknemer heeft bij het UWV een aanvraag voor…

Lees meer.. 

Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

11-08-22

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door de belastinginspecteur gestelde termijn. Een aangifte is tijdig ingediend als deze vóór het einde van de termijn door de inspecteur is…

Lees meer.. 

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand

11-08-22

De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum voor de waarde geldt 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Dat is anders indien de onroerende zaak na de peildatum wordt gewijzigd of van bestemming…

Lees meer.. 

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

04-08-22

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Met deze wet zijn Europese regels over de transparantie van arbeidsvoorwaarden omgezet in Nederlandse wetgeving. In de kern…

Lees meer.. 

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

04-08-22

De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor twee ongehuwde personen. Zij dienen gedurende zes maanden voorafgaand aan het overlijden dat aanleiding is tot de heffing van erfbelasting: beiden meerderjarig te zijn; op hetzelfde woonadres…

Lees meer..
Contactgegevens