zw-logo_xl
Sommige zaken kunt u beter maar goed geregeld hebben.
index_slide

Nieuws en Informatie


 

Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie

12-05-22

De Gemeentewet bevat een opsomming van belastingen die gemeenten mogen heffen. De parkeerbelasting is een vorm van toegestane belastingheffing. Voor het opleggen van een naheffingsaanslag mogen kosten in rekening worden gebracht. Ten aanzien van…

Lees meer.. 

Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

12-05-22

Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na de betekening van het vonnis haar gebruikelijke werkzaamheden te laten verrichten. De gemeente heeft tegen het kort geding vonnis spoedappel ingesteld. Na rappel van…

Lees meer.. 

Goodwill te snel afgeschreven

12-05-22

Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent dat de jaarlijkse afschrijving op goodwill door een ondernemer maximaal 10% van de aanschaffingskosten bedraagt. Omstandigheden, die bekend zijn ten tijde van…

Lees meer.. 

Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht

12-05-22

Wanneer vaststaat dat niet de vereiste aangifte is gedaan, leidt dat tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat betekent dat een beroep van de belastingplichtige tegen de uitspraak op bezwaar ongegrond wordt verklaard, tenzij is gebleken dat…

Lees meer.. 

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

12-05-22

De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022 gaat het minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder naar € 1.756,20 per maand. Voor jongere werknemers gelden daarvan afgeleide bedragen, zoals…

Lees meer.. 

Aanpassing termijn betalingsregeling

12-05-22

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Leidraad Invordering gewijzigd. De wijziging betreft de ingangsdatum van een met de ontvanger te treffen betalingsregeling. De maximale termijn van een betalingsregeling bedraagt twaalf maanden, gerekend…

Lees meer.. 

Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid

05-05-22

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een besluit gepubliceerd met zijn standpunt over de winstsplitsing van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Het besluit heeft betrekking op de situatie waarin door de aanwezigheid van…

Lees meer.. 

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap

05-05-22

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van wat iemand krachtens erfrecht verkrijgt door het overlijden van een persoon, die ten tijde van zijn overlijden in Nederland woonde. Het verkregene wordt in aanmerking genomen naar de waarde, die daaraan…

Lees meer..
Contactgegevens