zw-logo_xl
Sommige zaken kunt u beter maar goed geregeld hebben.
index_slide

Nieuws en Informatie


 

Overtollige liquiditeiten onderneming

16-03-23

De vraag of een vermogensbestanddeel ondernemingsvermogen of privévermogen vormt, is in beginsel afhankelijk van de wil van de ondernemer. Zijn keuzevrijheid wordt beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Die grenzen worden overschreden…

Lees meer.. 

Keuze te laat gemaakt

16-03-23

Ingekomen werknemers, die onder de 30%-regeling voor de loonbelasting vallen, kunnen kiezen voor gedeeltelijke buitenlandse belastingplicht voor de inkomstenbelasting. Door die keuze zijn zij vrijgesteld van de belastingheffing in box 3, met…

Lees meer.. 

Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming

16-03-23

Dit voorjaar stelt het ministerie van EZK meerdere subsidieregelingen open voor energie-innovatieprojecten en voor verduurzaming van de industrie. In totaal is een budget beschikbaar van € 270 miljoen. Er gaat € 74 miljoen naar de regeling…

Lees meer.. 

Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwarden niet ver genoeg

09-03-23

De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting blijft de gemoederen bezig houden. Na het kerstarrest van de Hoge Raad kwam de staatssecretaris van Financi√čn met het Besluit rechtsherstel box 3. Dat besluit moet belastingplichtigen, die tijdig…

Lees meer.. 

Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

09-03-23

Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst verbood de werknemer om binnen twaalf maanden na het einde van zijn dienstverband in Nederland in dienst te treden van een concurrent van zijn werkgever. De vraag in een procedure was of de werknemer…

Lees meer.. 

Beantwoording Kamervragen box 3

09-03-23

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financi√čn naar aanleiding van een oproep van het Register Belastingadviseurs om bezwaar te maken tegen de box 3-heffing. De staatssecretaris is van mening dat het geboden…

Lees meer.. 

Belastingrente Vpb en bronbelasting

02-03-23

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het vaststellen van een belastingaanslag met een te betalen bedrag te lang op zich laat wachten. De inspecteur vergoedt belastingrente als hij er te lang over doet een belastingaanslag met een…

Lees meer.. 

Aanvragen TEK kan per 21 maart

02-03-23

Het ministerie van EZK heeft bekendgemaakt dat mkb-ondernemingen die daarvoor in aanmerking komen vanaf 21 maart de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) kunnen aanvragen. De TEK-regeling is een tegemoetkoming voor de gestegen energiekosten in de…

Lees meer..
Contactgegevens