zw-logo_xl
Sommige zaken kunt u beter maar goed geregeld hebben.
index_slide

Nieuws en Informatie


 

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register

01-12-22

Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister van FinanciËn de Kamer van Koophandel (KvK) gevraagd tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register te verzorgen. Volgens het Hof van Justitie EU…

Lees meer.. 

Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3

01-12-22

Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn vragen beantwoord over de procedure ‘massaal bezwaar plus’. De staatssecretaris bevestigt dat bij een nieuwe procedure over box…

Lees meer.. 

Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget

01-12-22

Het STAP-budget is een subsidieregeling voor arbeidsmarktgerichte scholing. De regeling vervangt de vervallen aftrek voor scholingskosten in de inkomstenbelasting. Het STAP-budget blijkt een populaire regeling te zijn. Uit de eerste resultaten blijkt…

Lees meer.. 

Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan

01-12-22

Het ministerie van FinanciËn is een project gestart om opmerkelijke belastingconstructies in kaart te brengen. Onderdeel hiervan is een internetconsultatie. Tot en met 31 januari 2023 kan iedereen bijdragen aan de inventarisatie van opmerkelijke…

Lees meer.. 

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

24-11-22

Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst indien en voor zover aannemelijk is dat de vennootschap de aandeelhouder als zodanig heeft willen bevoordelen. De aandeelhouder moet zich van de…

Lees meer.. 

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

24-11-22

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het opleggen van een aanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich heeft laten wachten. Daar staat tegenover dat belastingrente wordt vergoed als de Belastingdienst te lang…

Lees meer.. 

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

24-11-22

In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 wordt verhoogd naar € 2,15 per thuisgewerkte dag. Eerder was meegedeeld dat de vrijstelling…

Lees meer.. 

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

17-11-22

De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering en de leeftijd waarop iemand recht op een AOW-uitkering begint op te bouwen, zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Op dit moment bedraagt de AOW-leeftijd 67 jaar en de…

Lees meer..
Contactgegevens